Umsebenzi Wethu Lyrics

Busta 929 & Mpura Umsebenzi Wethu Full Lyrics

Aye yeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye!!!
Umsebenzi wethu! Umsebenzi wethu!

Aye yeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye!!!
Umsebenzi wethu Umsebenzi wethu!

Aye yeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeye!
Ayeyeyeyeyeyeyeyeyeyeye!!!
Umsebenzi wethu Umsebenzi wethu!

Check back later for the complete lyrics